מידע ומאמרים

מידע ומאמרים

קרינה אלקטרו מגנטית

תגיות: News, קרינה

מהי קרינה אלקטרומגנטית , כיצד היא נוצרת , ואיך היא משפיעה עלינו .

עובדה ידועה היא כי זרם חשמלי יוצר סביבו קרינה אלקטרו מגנטית הבנויה משדות מגנטיים וחשמליים. עוצמת הקרינה נמצאת ביחס ישר לעוצמת הזרם במוליכים.

הקרינה האלקטרו מגנטית היא חלק מהספקטרום האלקטרו מגנטי. בספקטרום זה נמצאים מספר רב של קרינות שונות, בעלי תכונות שונות זו מזו, למשל: קרינת רנטגן, אלטרא-סגול, אור נראה לעין, אינפרא-אדומה, גלי רדיו ועוד. סוגי הקרינות הללו נבדלים זה מזה לפי אורך הגל. מבחינת הנזק לאדם ולבעלי חיים מבחינים בשתי רמות עיקריות: קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת. הקרינה המיינת היא בתחום הגלים המאוד מאוד קצרים ופגיעת רעה מאוד, מאחר והיא נושאת אנרגיה רבה ופוגעת במבנה האטומי והמולקולרי של חומרים.  זו הקרינה הנוצרת מחומרים רדיו-אקטיביים למשל, ובקצה המעט פחות מסוכן נמצאת קרינת הרנטגן.

הקרינה הבלתי מייננת  מסוכנת במידה נמוכה מאוד, ורק בחלקים מסוימים שלה. חלק כזה זו הקרינה האלקטרו-מגנטית. הקרינה הזו משפיעה על מולקולות המים. מאחר והמים הם מרכיב עיקרי בגוף חי – יש לקרינה זו השפעה על האדם ועל בעלי חיים.

המחקרים מצביעים כי חשיפה לקרינה בלתי מייננת לאורך זמן עלולה לפגוע בילדים בהשוואה למבוגרים ב כ 20% .

ההשפעות שאובחנו במחקרים אלו מדברים על לוקמיה ו / או פגיעה ברקמות .

אירגון הבריאות העולמי (WHO) באמצעות וועדה מקצועית INCRIP  בצעו מספר רב של מחקרים המראים על קשר אפשרי בין חשיפה לאורך זמן לשדות מגנטיים ולפגיעה בבריאות, בעיקר השפעה לרעה על הרכב הדם.

עקב ממצאים אלו הוציא אירגון WHO  המלצות על כללי זהירות בחשיפה לקרינה אלקטרו מגנטיים בכדי למזער את הנזק הנגרם מהם, ובעיקר למזער את הנזק האפשרי לילדים, שהם הגיעים ביותר לסכנות של השדות הללו.

המשרד להגנת הסביבה בישראל אימץ את המסכנות וקבע המלצות לפעולה בנושא.

About צוות אינפרא רד