Tag קרינה אלקטרו מגנטית

Tag קרינה אלקטרו מגנטית

קרינה אלקטרו מגנטית

תגיות: News, קרינה

מהי קרינה אלקטרומגנטית , כיצד היא נוצרת , ואיך היא משפיעה עלינו .

עובדה ידועה היא כי זרם חשמלי יוצר סביבו קרינה אלקטרו מגנטית הבנויה משדות מגנטיים וחשמליים. עוצמת הקרינה נמצאת ביחס ישר לעוצמת הזרם במוליכים. להמשך קריאה