קורונה, במשמעותה המילולית היא הבזק של אור (פוטון) בתחום האולטרה סגול העמוק

ובמשמעותה המורחבת היא מוכרת לציבור מהנדסי החשמל כהתפרצות נקודתית של

אלקטרונים בהשפעת שדה חשמלי.

בהשפעתו של השדה החשמלי מואצים אלקטרונים חופשיים ומתנגשים במולקולות אוויר

ניטרליות. במהלך היינון נפלטים פוטונים לאוויר, ככל שהשדה החשמלי גדול יותר כך מפל

האלקטרונים גדל ובמקביל מתעצמת הקרינה הנפלטת.

ידוע כי במהלך היווצרות הקורונה משתחררים חומרים מעכלים כגון: חומצה חנקתית ותחמוצות

אשר אלו גורמים לשחיקה מהירה של החומר המבודד ובהמשך לכשל מערכתי.

נוכחותה של הקורונה על קווי מתח גבוה לרוב מעידה על נוכחותם של פגמים או נזקים אותם

קשה לזהות ללא ציוד מתאים, על מנת למזער את מידת הנזק העתיד להתרחש נדרש זיהוי

מוקדם של הבעיה ובהמשך לכך נקיטת הצעדים לטיפול בה אשר תוביל לשמירה על הציוד

וייעול תהליכי העבודה.

מערכות החישה של אינפרא-רד מאפשרת את זיהוי הקורונה בתנאי עבודה שגרתיים ללא כל הפרעה להליכי העבודה.

 

צרו קשר

קרונה 10