News

News

ייעוץ קרינה לבניה ירוקה

News

בנייה ירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון, לבנייה ולתפעול של בתים במטרה לחסוך אנרגיה, מים וחומרי גלם, המיושמת משלב התכנון המוקדם ועד למגורים בבית.

המטרת של בנייה ירוקה היא ליצור סביבת מגורים בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים ותכנון שיאפשר חיסכון מקסימלי באנרגיה.

גישה זו נועדה להשפיע הן על הדיירים המשתמשים בבתים והן על הקבלנים הבונים אותם, על ידי הקטנת הצריכה של משאבים ושיפור תנאי המגורים בבתים.

קיים תקן עבור בניה ירוקה שמטרתו לייצר אמות מידה מקובלות ומוסכמות לצורך מדידה ודירוג של בניינים כבניינים ירוקים.

תקו זה אינו מחוייב על פי חוק ולכן מבוסס על רצונם של יזמי פרוייקטים להראות עמידה בדרישות שנקבעו לצורך דירוג ומתן תעודה כבנין ירוק בלבד.

תחום הקרינה הינו סף בקבלת תקן לבניה ירוקה .

ישנה חשיבות רבה בביצוע בדיקת קרינה מקיפה בבניה ירוקה בפרט לתשתיות החשמל החיצוניות והפנימיות.

מטרת ביצוע בדיקת הקרינה עבור מבנה עתידי שאמור לקבל תקן הינה לצמצם עד כמה שניתן את החשיפה לקרינה ממתקני חשמל.

לכן יש חשיבות רבה לערוך את  חיזוי הקרינה בשלב מאוד מוקדם וזאת על מנת שאפשר יהיה לערוך שינויים כבר בשלב התכנון המוקדם או למזער נזקים עד כמה שניתן.

הבדיקה הנערכת על ידי חברת אינפרא-רד מוכרת על ידי המשרד להגנת הסביבה , רשויות מקומיות ומכון התקנים

קרינה אלקטרו מגנטית

תגיות: News, קרינה

מהי קרינה אלקטרומגנטית , כיצד היא נוצרת , ואיך היא משפיעה עלינו .

עובדה ידועה היא כי זרם חשמלי יוצר סביבו קרינה אלקטרו מגנטית הבנויה משדות מגנטיים וחשמליים. עוצמת הקרינה נמצאת ביחס ישר לעוצמת הזרם במוליכים. להמשך קריאה